GP Słonecznych 2022/2023

GP Słoneczni
gp_słoneczni
Termin: 22 marzec 2023 17:45

Regulamin Rozgrywek
XVII Grand Prix "SŁONECZNI/LOTTO CUP"

w tenisie stołowym na sezon 2022/2023

 

 1. Nazwa cyklu:
  • Grand Prix Słoneczni/LOTTO CUP w Tenisie Stołowym (dalej nazywane GP Słoneczni/GP LOTTO CUP lub cyklem)

 

 1. Organizatorzy:

 

 1. Cel:
  • Popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego.
  • Integracja środowiska pasjonatów tenisa stołowego regionu.
  • Promowanie aktywnego trybu życia jako formy profilaktyki zdrowotnej.
 1. Termin i miejsce:

4.1.      Dziewięć jednodniowych, singlowych turniejów (trzy pierwsze turnieje również w ramach GP LOTTO CUP), rozegranych zostanie, w hali klubu sportowego Gwiazda w Bydgoszczy przy ul. Bronikowskiego 45, 85-350 Bydgoszcz, według poniższego kalendarza:

4.1.1.               Październik     – 19.10.2022 (środa)              –   1 GP Słoneczni,

4.1.2.               Listopad          – 09.11.2022 (środa)              –   2 GP Słoneczni,

4.1.3.               Grudzień         – 07.12.2022 (środa)              –   3 GP Słoneczni,

4.1.4                Styczeń            – 25.01.2023 (środa)             –   4 GP Słoneczni,

4.1.5.               Luty                 – 22.02.2023 (środa)              –   5 GP Słoneczni,

4.1.6.               Marzec            – 22.03.2023 (środa)             –   6 GP Słoneczni,

4.1.7.               Marzec            – 19.04.2023 (środa)             –   7 GP Słoneczni,

4.1.8.               Kwiecień         – 24.05.2023 (środa)             –   8 GP Słoneczni,

4.1.9.               Maj                  – 14.06.2023 (środa)             –   9 GP Słoneczni,

 

 1. Warunki uczestnictwa

5.1.      GP Słoneczni/GP LOTTO CUP rozgrywane jest w grze pojedynczej, w jednej kategorii „OPEN”, razem             dla kobiet i mężczyzn:

5.2.                  W każdym turnieju cyklu GP uczestniczyć mogą zawodnicy:

5.2.1.1.                        niezrzeszeni w Polskim Związku Tenisa Stołowego (PZTS),

5.2.1.2.                       zrzeszeni w PZTS i występujący w 3 (trzeciej) i niższych ligach rozgrywkowych PZTS,

5.2.1.3.                       występujący wcześniej w II lidze, I lidze i ekstralidze przy zachowaniu poniższych okresów                         karencyjnych:

5.2.1.4.1.         występujący w II lidze                        – 3 lata od ostatniego występu, nie dotyczy kobiet;

5.2.1.4.2.         występujący w I lidze              – 5 lat od ostatniego występu, nie dotyczy kobiet;

5.2.1.4.3.         występujący w ekstralidze      – 7 lat od ostatniego występu, kobiety 3 lata.

5.2.1.4.                       Uwarunkowania punktu 5.2.1.3. nie dotyczą zawodników i zawodniczek, którzy w dniu                           rozgrywania zawodów mają ukończone 45 lat.

5.3.                  Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w GP Słoneczni/GP LOTTO CUP jest:

5.3.1.               Opłacenie wpisowego w dniu zawodów w wysokości 15 zł (10 zł – kobiety, młodzież do 15 roku życia – rocznik 2006 i młodsi oraz zawodnicy opłacający halę w terminie zawodów);

5.3.2.               Zgłoszenie osobiste w dniu zawodów do godz.17.45. O godz. 18.00 planujemy rozpoczęcie turnieju.

UWAGA: Ponieważ jak w roku ubiegłym, zrezygnowaliśmy z ustalania limitu osób
i wcześniejszego zgłaszania poprzez formularze elektroniczne, osoby które nie pojawią się do godz. 17.45 oraz nie poinformują telefonicznie o chęci wzięcia udziału w zawodach, nie zostaną rozlosowane, przez co nie będą mogły zagrać!!!

 1. Organizacja zawodów.

6.1.                             GP Słoneczni/GP LOTTO CUP rozgrywany jest zgodnie z punktem 5.1., na 7-dniu lub 8 stołach (w zależności od frekwencji).

6.2.                  System rozgrywek określi Organizator w zależności od ilości chętnych zgłoszonych do każdego turnieju. W przypadku ilości zgłoszonych:

6.2.1.               do 6 zawodników - 1 tabela, każdy z każdym.

6.2.2.               7-10 zawodników - 2 tabele grupowe, z których zwycięzcy zagrają półfinały z 2-kami drugiej grupy, 3-ki zagrają o miejsce 5-te, 4-ki zagrają o miejsce 7-dme a 5-tki o miejsce 9-te.

6.2.3.               11 i więcej zawodników - według tabelek systemu ruskiego (12, 16, 24, 32, 48, 64 i.t.d) systemem do dwóch przegranych meczy (z wyjątkiem zawodnika/czki, który zajmie trzecie miejsce - jedna przegrana) przy czym każdy uczestnik ma możliwość rozegrania 4 pojedynków singlowych (gra o miejsca) do 3 wygranych setów bez względu na osiągane rezultaty (o ile sami zainteresowani będą chcieli te gry rozgrywać). W przypadku frekwencji powyżej 32 zawodników w turnieju organizator zastrzega sobię zmianę ilości rozegranych setów
w pojedynkach o miejsca do 2 wygranych.

6.3.                  W cyklach prowadzona będzie klasyfikacja punktowa mająca na celu wyłonienie kolejności miejsc we wszystkich turniejach danego cyklu według punktacji określonej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.4.                  Do każdego z turniejów cyklu (z wyjątkiem pierwszego) rozstawieni będą zawodnicy, którzy zajęli w poprzednim turnieju osiem najwyższych miejsc (na pozycjach od 1 do 8 w drabince), reszta zawodników jest losowana bez rozstawienia. W pierwszym turnieju wszyscy losowani będą bez rozstawienia.

6.5.                  Klasyfikacja końcowa cyklu GP Słoneczni będzie sumą rezultatów zawodnika z 8-miu (najlepszych) turniejów cyklu (2 najsłabsze będą odliczane).

6.6.                  Klasyfikacja końcowa cyklu GP LOTTO CUP będzie sumą rezultatów zawodnika z wszystkich trzech turniejów (bez odliczania).

6.7.                  W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników osiągnie po odpisaniu 2 najsłabszych turniejów (dla GP LOTTO CUP bez odpisywania) taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będą wyższe miejsca w poszczególnych turniejach. W przypadku, gdy ilość zwycięstw, 2 miejsc i.t.d. będzie identyczna o kolejności zadecyduje miejsce w 1-wszym odliczonym turnieju, jeżeli i to będzie takie samo liczony będzie 2-gi odliczony turniej. Jeżeli powyższe nie wyłoni zwycięzcy przyznane zostaną zainteresowanym miejsca równorzędne.

6.8.                  Terminy kolejnych turniejów zamieszczone zostaną w kalendarzu na stronie www.pingpong.bydgoszcz.pl. Dodatkowo informacja będzie przesyłana mailowo do wszystkich, którzy udostępnią organizatorowi adresy.

6.8.                  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozegrania kolejnych GP Słoneczni/GP LOTTO CUP po wcześniejszym ogłoszeniu.

6.9.                  Rozstrzygniecie wszystkich spraw spornych, nieobjętych tym regulaminem pozostaje w gestii organizatora.

 1. Nagrody i wyróżnienia

7.1.                  GP Słoneczni:

7.1.1.               Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-6 w klasyfikacji końcowej (po zsumowaniu rezultatów
za 8 najlepszych turniejów) zostaną nagrodzeni pucharami/statuetkami oraz nagrodami pieniężnymi (lub rzeczowymi).

7.1.2.               Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 7-10 nagrodzeni zostaną nagrodami pieniężnymi (lub rzeczowymi).

7.1.3.               Dodatkowo, zostaną ufundowane nagrody pieniężne (lub rzeczowe) w kategoriach:

                        - najlepszy zawodnik po 60-tce (rocznik urodzenia 1961 i starsi);

                        - najlepszy amator (nigdy niezrzeszony w PZTS)

                        - najlepszy zawodnik przyjezdny (+ 30 km od Bydgoszczy)

                        dla zawodników, którzy nie zdołali w klasyfikacji generalnej cyklu uplasować się w czołowej 10-tce, przy czym dodatkowa klasyfikacja dla tych rywalizacji nie będzie prowadzona,
a nagrody nie przekroczą wartością nagrody za 10-te miejsce w klasyfikacji końcowej.

7.2.                  GP LOTTO CUP:

7.2.1.               Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w każdym z turniejów cyklu wyróżnieni zostaną pucharami.

7.2.2.               Zwycięzca cyklu w klasyfikacji końcowej (po zsumowaniu rezultatów
za 3 turnieje) zostanie wyróżniony pucharem oraz nagrodą rzeczową (lub pieniężną).

7.2.3.               Zawodnicy, którzy w cyklu zajęli miejsca 2 i 3 w klasyfikacji końcowej zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi (pieniężnymi).

 

 1. Kontakt

                        Mariusz PRYMULA               – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.          - tel. 690-953-390

                        Grzegorz ZIÓŁKOWSKI        – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                   - tel. 723-893-497

 

                                                                                                                    Za Organizatorów:

                                                                                                                                                

                                                                                                                             Mariusz Prymula

                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1

PUNKTACJA

GRAND PRIX SŁONECZNI/GP LOTTO CUP
 NA SEZON 2022/2023

Miejsca

Punkty

1

60

2

55

3

50

4

47

5

44

6

41

7

39

8

37

9

35

10

33

11

31

12

29

13

28

14

27

15

26

16

25

17-18

23

19-20

21

21-22

19

23-24

17

25-26

15

27-28

13

29-30

11

31-32

9

33-36

7

37-40

5

40-44

3

45 i powyej

1

 

 

Terminy


 • 14 czerwiec 2023 17:45
 • 24 maj 2023 17:45
 • 19 kwiecień 2023 17:45
 • 22 marzec 2023 17:45
 • 22 luty 2023 17:45
 • 25 styczeń 2023 17:45
 • 7 grudzień 2022 17:45
 • 9 listopad 2022 17:45
 • 19 październik 2022 17:45